Správny materiál pre precízne valcované výrobky

Vzhľadom na špecifické požiadavky, u ktorých sa očakáva, že ich budú tieto nástroje spĺňať, predstavuje výroba studených valcov osobitnú oblasť na poli za studena spracovaných ocelí. Od polotovarov až po studené valce pripravené na použitie, spomedzi celého radu ocelí, ktoré boli osobitne vyvinuté pre dané oblasti použitia, a ktorých analytické zloženia boli optimalizované na uspokojenie tých najprísnejších požiadaviek, vám dokážeme dodať presne to riešenie, ktoré potrebujete.

Vďaka svojmu legovanému stavu majú naše 2 % až 3 % Cr ocele vyvážený pomer tvrdosti, účinnej hĺbky zakalenia a húževnatosti. Tieto ocele sa používajú výhradne pre povrchovo-kalené valce.

Naša 5 % Cr oceľ, ktorá sa vyznačuje vyššou pevnosťou v tlaku, sa môže používať v úplne zakalenej alebo čiastočne zakalenej forme.

7 % až 12 % Cr ocele sa prevažne používajú na kalené valce. V osobitných prípadoch dokážeme z týchto ocelí vyrobiť aj čiastočne zakalené valce.