Oceľové lanká (Slicklines)

Výber materiálu na oceľové lanko závisí od:

  • Lokálnej koncentrácie chloridu, CO2, H2S,
  • Hlbinného tlaku a teploty vrtu.
     

Naše oceľové lanká sú ešte pred ich dodávkou 100 % testované vírivým prúdom, aby sa zabezpečil ich povrch bez akýchkoľvek trhlín. Pridali sme zároveň ďalší proces na detekovanie chýb nachádzajúcich sa pod povrchom, ktoré nie je obvykle možné odhaliť testovaním vírivým prúdom.
Ugitech ponúka širokú škálu tried kvality, vrátane austenitických nehrdzavejúcich ocelí, duplexných a super duplexných tried kvality a zliatin na báze niklu alebo kobaltu. K dispozícii sú zásoby výrobkov v hotových veľkostiach a dĺžkach

Pre viac informácií o UGI® slick kliknite na: