Nové a prichádzajúce odvetvia potrebujú dynamického partnera.

Rastúca túžba po mobilite predstavuje hnaciu silu rastu leteckej dopravy. Rôzne koncepcie lietadiel a veľmi zložité technológie pohonu sú výsledkom neustále sa zvyšujúcich požiadaviek v rámci tohto inovatívneho a rýchlo rastúceho priemyselného segmentu. 

Zrýchlenie objektu vážiaceho 600 ton na 260 km/h v priebehu niekoľkých krátkych sekúnd ide nielen ruka v ruke s extrémnymi teplotami a enormným tlakom, ale zároveň vystavuje materiály extrémnemu namáhaniu. 

Vďaka mnohým desaťročiam skúseností a know-how v oblasti výroby a spracovania špeciálnych ocelí určených pre letectvo, spoločnosti Deutsche Edelstahlwerke a Ugitech vyvinuli inovatívne materiály osobitne určené pre toto odvetvie.  Technológie ESR (Electro-Slag-Remelting - elektrotroskové pretavovanie) a VAR (Vacuum-Arc-Remelting - vákuové oblúkové pretavovanie) umožňujú dosahovať požadovanú čistotu ocele

Certifikáty: Francúzsky štandardizačný úrad pre letectvo a vesmírny priemysel (BNAE), certifikácia NADCAP – Tepelné spracovanie, EN 9100.