Pre tú najlepšiu lekársku starostlivosť.

Globálna populácia neustále rastie, štandardy životnej úrovne stúpajú a ľudia čoraz viac starnú. Tieto trendy zásadným spôsobom menia odvetvie zdravotníctva a požiadavky kladené v oblasti medicíny.

Zvyšuje sa potreba zariadení, nástrojov a výrobkov. Keď príde na ocele, zdravotnícka technológia prichádza s vlastnými špecifickými požiadavkami. Ocele môžu byť vystavené rôznym vplyvom a používajú sa vo veľmi rôznorodých oblastiach použitia. Zameriavame sa predovšetkým na spoľahlivosť a čistotu našich ocelí.

S našimi implantovateľnými triedami (UGIPURE® 4441, UGIPURE® 4472, martenzitické a austenitické podporné produkty) sme získali uznanie na tých najnáročnejších trhoch zameraných na špeciálne vlastnosti, ako sú odolnosť proti opotrebovaniu, pevnosť a pružnosť.

Certifikáty: ISO a ASTM