Analyzovaná, odskúšaná, zdokumentovaná: naša certifikovaná kvalita.

Kvalita je dobrá. Certifikovaná kvalita je však ešte lepšia a spoľahlivejšia. Z tohto dôvodu dávame naše materiály a tiež všetky naše pracovné postupy preskúšavať v súlade s certifikovanými metódami.

Kontakt:

Peter Juriga | IT / QMS
Tel.: +421 32 7484 363
p.juriga(at)swisssteelgroup.sk