Robustné ocele – a rýchle odozvy.

Radíme sa medzi lídrov na globálnom trhu nerezových, kyselinovzdorných a žiaruvzdorných ocelí, ktoré sa popri iných druhoch ocelí používajú v chemickom priemysle. Agresívne podmienky okolitého prostredia, vrátane kyselín a chemických zlúčenín, vyžadujú od našich ocelí špičkový výkon. Iba vysoko kvalitné a inovatívne materiály budú schopné odolávať možnému poškodeniu spôsobenému koróziou a ďalšími faktormi.

Naše zákazkové výrobky a špecifické riešenia, ktoré dokonale reagujú na špeciálne požiadavky chemického priemyslu, poskytujú pocit bezpečia a nemennosti. Naše know-how využívame v spolupráci s našimi zákazníkmi na vývoj a dodávanie odolných výrobkov – a v čo najkratšom možnom čase. Naše rýchle reakcie spolu s vysokou mierou dostupnosti dodávok, ako aj naša reprodukovateľná a zdokumentovaná kvalita, predstavujú faktory, na ktoré sa naši zákazníci môžu spoľahnúť – a to po celom svete.