Odlievanie hliníka

Formy používané na odlievanie hliníka vyžadujú jedinečnú rovnováhu medzi húževnatosťou a tepelnou odolnosťou proti únave.  Spoločnosť Swiss Steel Group ponúka materiály na formy, ktoré riešia každý mechanizmus zlyhania formy.  Navyše, naše interné možnosti tepelného spracovania zaisťujú optimálny výkon týchto prvotriednych, za tepla spracovaných nástrojových ocelí.   

Nižšie sú uvedené riešenia pre tie najnáročnejšie oblasti použitia:

  • Thermodur 2344 Magnum (H13 ESR) ponúka dokonalú rovnováhu  medzi húževnatosťou a odolnosťou proti vzniku trhliniek za tepla, pričom sa hodí pre väčšinu aplikácií nástrojov na odlievanie 
  • Thermodur E38K bol navrhnutý tak, aby riešil problémy týkajúce sa  mechanického praskania. E38K vykazuje najvyššiu rázovú húževnatosť  a malo by sa o ňom uvažovať pri veľkých prierezoch, ktoré sú náchylné  na mechanické praskanie.
  • Thermodur 2367 Superclean bol navrhnutý na odolávanie tepelnej  únave spojenej so vznikom trhliniek za tepla.  O použití výrobku 2367  Superclean by sa malo uvažovať pri výrobe kozmetických dielov alebo  dielov, ktoré nedokážu tolerovať vznik trhliniek za tepla.
     

Naše materiály sú certifikované podľa súčasných špecifikácií združení North American Die Casting Association, Ford AMTD a GM Powertrain.