Obaly, ktoré sú bezpečné aj estetické.

Trvalý rast v spotrebe plastov vyžaduje efektivitu a spoľahlivosť procesov v záujme nákladovo efektívnej výroby. Plasty sa stali neoddeliteľnou súčasťou masovo vyrábaných predmetov, ako sú obaly alebo PET fľaše, ako aj súčasťou jednotlivých položiek a príslušenstva, ktoré nachádzame v odvetví spotrebných tovarov.

DEW a Finkl/Sorel vyvinuli ocele určené na tvarovanie plastov, ktorých vlastnosti môžu byť jednotlivo a optimálne zosúladené s najrôznejšími požiadavkami na príslušnú formu alebo plastový výrobok.

Formy vyrobené za pomoci našich ocelí vám poskytujú presne a dokonale tvarované plastové obaly a výrobky, ktoré zakaždým spĺňajú vysoké štandardy kvality.