Tvarované drôty

Od jednoduchých tvarov až po veľmi komplexné tvary – sila Ugitech spočíva v schopnosti dodržať veľmi malú toleranciu. Priemyselná kapacita spoločnosti Ugitech umožňuje dodávať načas materiál pre akýkoľvek veľký projekt v ľubovoľne krátkom čase. Tvarované drôty Ugitech majú rozsiahle použitie v ropnom a plynárenskom priemysle, ťažbe nerastných surovín, vodohospodárstve, celulózovom a papierenskom priemysle.  

Jednoduché tvary: Trojuholníkové, štvorcové, oválne, v tvare kvapky, okrúhle ploché tyče alebo ploché hrany a pologuľaté tyče.
Komplexné tvary: Naši technici sú vám k dispozícii za účelom preštudovania navrhnutia a výroby vašich komplexných tvarov.

Naše rovnoramenné trojuholníky sú navrhnuté predovšetkým na filtráciu v rámci ropného a plynárenského priemyslu.

Pre viac informácií o tvarovaných drôtoch kliknite na: 
(Profile – UGISHAPE brochure)