Materiály, na ktorých môžete stavať

Oceľ, ktorá sa používa v oblasti pozemného staviteľstva, musí poskytovať stabilitu a mimoriadnu odolnosť proti namáhaniu. Zmeny v priestorových konštrukciách a tvorba nových infraštruktúr majú za následok rastúcu potrebu individuálnych, objektovo a staveniskovo špecifických riešení.

Kvalitné ocele sa používajú vo viacerých oblastiach pozemného staviteľstva, pričom sa musia veľmi dobre hodiť na dané použitie. Vďaka našim pôsobivým a zákazkovým oceliarskym riešeniam a našim skúsenostiam a know-how dokážeme s vami spolupracovať na realizácii vašich projektov formou riešení na kľúč. 

Náš sortiment výrobkov pre ABC (Architecture, Building and Construction - architektúra, stavebníctvo a výstavba) je rozsiahly.
Niekoľko príkladov:

  • Betonárska oceľ: nerezová oceľ (UGIGRIP®), konštrukčná oceľ (TOP12) 
  • Nástrojová oceľ pre pretlačovanie hliníka
  • Dekoračné systémy založené na drôtenom pletive alebo tvarovaných drôtoch