Corroplast FM

Corroplast FM je predkalený, ľahko obrábateľný základný materiál z nerezovej ocele určený na formy. Corroplast FM je ideálny materiál na odolávanie korózii spojenej s prostrediami s vysokou vlhkosťou, ako aj všade tam, kde sa vo výrobe používajú korozívne živice.  Navyše, Corroplast FM je preferovaný základný materiál na výrobu foriem určených na lekárske a potravinárske obaly.    

Corroplast FM sa vyznačuje nasledujúcimi požadovanými vlastnosťami:

  • Homogénna mikroštruktúra pre lepšiu obrobiteľnosť
  • Chemické zloženie s opätovným pridaním síry pre optimálnu obrobiteľnosť
  • Minimálne úrovne hrubých karbidov pre zlepšenie životnosti rezných nástrojov
  • Znížený obsah uhlíka pre lepšiu zvariteľnosť
  • Nižší obsah uhlíka a vyšší obsah chrómu pre lepšiu odolnosť proti korózii 
     

Spoločnosť Swiss Steel Group ponúka kompletné riešenie pre nerezovú nástrojovú oceľ vo forme základného materiálu určeného na formy Corroplast FM a materiálov na frézovacie hlavice Formadur 2083 Superclean a PHX Superclean.

Pre viac informácií o Corroplast FM kliknite na: