Ťažba v hlbinách vyžaduje špičkovú kvalitu na povrchu.

Bezpečnosť má pri banskej činnosti prioritu. Aby mohli pracovať spoľahlivo v rámci trvalého užívania, výrobné zariadenia musia byť schopné prevádzky bez poruchy, resp. bez zlyhania akéhokoľvek systému alebo súčiastky. Výpadky predstavujú významné bezpečnostné riziko a prestoje vedú k obrovským nákladom. Naši zákazníci sa môžu spoľahnúť na účinnosť našich výkonných ocelí – dokonca aj v hĺbke 1000 metrov pod zemou.

Dodávame na mieru šité výrobky a presné riešenia, ktoré dokážu vydržať tento druh trvalých a extrémnych krátkodobých záťaží, ktoré sa bežne vyskytujú v banských prevádzkach. Venujeme pozornosť nielen zabezpečeniu dlhej životnosti a špecifických vlastností z hľadiska odolnosti proti opotrebeniu a únavovej pevnosti, ale zároveň máme vždy na pamäti účinnosť a bezpečnosť.